Warunki transportu pieczarek

Statystyki potwierdzają, że Polska uzyskuje pierwsze miejsce jako najlepszy dostawca pieczarek w całej Europie. Od kilku lat posiadamy lepszą pozycję, dzięki czemu jesteśmy doceniani przez coraz to inne kraje. Dzięki temu w roku 2010 byliśmy w stanie wyprodukować blisko 1/4 mln ton pieczarek, a rok wcześniej kilkadziesiąt tysięcy mniej, co ukazuje tendencję wzrostową. Na teren całej Europy każdego roku przypada blisko produkcja 1 mln ton pieczarek. W naszym kraju produkcją grzybów zajmuje się kilka tysięcy firm, do jednej z nich zalicza się Pieczarki Mazurskie, posiadającą kilka pieczarkarni w całym kraju. Dzięki temu udaje się jej uzyskiwać wysoką pozycję od roku 1988.

Wcześniej do głównych odbiorców pieczarek z Polski można było zaliczyć Rosję. Natomiast rosyjskie embargo przyczyniło się do zamknięcia tej sprzedaży, przez co od roku 2013 hodowcom pieczarek jest o wiele trudniej poradzić sobie ze sprzedażą grzybów.

Najczęściej pieczarki eksportuje się jako chłodzone, mrożone i marynowane spotykane są o wiele rzadziej.

Najlepszy transport dla pieczarek

Taki transport powinien być zapewniony w temperaturze kontrolowanej, wymaga więc dostępu do pojazdów, które są odpowiednio wyposażone w taką technologię. Już minimalne zmiany temperatury (2-3 stopnie) mogą znacząco pogorszyć jakość tych grzybów. A hodowcy nie mogą doprowadzić do tego, aby do ich klientów dotarły pieczarki w ciemniejszym kolorze, niższej jakości. W tym celu muszą zadbać o wszelkie wymogi sanitarne. Pewne z nich podkreślają, jak ważne jest czyszczenie chłodni pojazdu przed każdym załadunkiem, natomiast każdego miesiąca wymagana jest jej dokładna dezynfekcja.

Przed samym załadunkiem pieczarki chłodzi się w temperaturze +2 stopni Celsjusza. Następnie ładuje się je do pojazdu, w którym powinien przez cały czas działać agregat chłodniczy. Gdy po załadunku w chłodni pojazdu występuje temperatura 5 stopni Celsjusza, to należy ustawić agregat na +4 stopni Celsjusza. Następnie temperaturę powoli obniża się do +2 stopni Celsjusza. Agregaty chłodniczej muszą działać przez cały czas, aby nie dochodziło do skraplania się wody na skrzynkach, która stanowiłaby poważne zagrożenie dla jakości grzybów.

Wszystkie pieczarki powinno pakować się w skrzynkach 2-3 kilogramowych bądź na palecie. Inną opcją są mniejsze opakowania, na przykład 1 kg, 500 gram czy jeszcze mniejsze. Następnie pakuje się je w większe skrzynki zbiorcze i umieszcza na paletach. Całe palety zabezpiecza się papierem od góry, w celu zabezpieczenia grzybów przed zimnym powietrzem z agregatów chłodniczych.

„Dzięki spełnieniu tych wszystkich warunków transport pieczarek przebiega zgodnie z planem, co oznacza, że klient otrzyma wysokiej jakości pieczarki, na których zamówienie zdecyduje się ponownie. Hodowcy pieczarek zdają sobie sprawę, jak ważne jest dla nich utrzymywanie stałych relacji z takimi klientami” – zaznacza właściciel Pieczarki Mazurskie. 

Komentarze:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*